1. Muzeum zostaje udostępnione do zwiedzania zorganizowanym grupom (minimum 10 osób).
    
  2. Prosimy o zawiadomienie nas o planowanej wizycie w Muzeum (minimum tydzień przed wizytą w celu ujęcia w grafiku zwiedzania), z uwzględnieniem:
   • daty i godziny kiedy chcieliby Państwo skorzystać z możliwości zwiedzania Muzeum
   • ilości osób i rodzaju grupy (uczniowie, pracownicy, goście, itp.)
   • kontakt i dane osoby odpowiedzialnej za koordynację działań związanych ze zwiedzaniem Muzeum.
   • ewentualnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT
     
  3. Kontakt do Muzeum Gorzelnictwa:
   • Fabryka Wódek ,,POLMOS ŁAŃCUT'' S.A.
    ul. Kolejowa 1 37-100 Łańcut
    z dopiskiem ,,MUZEUM GORZELNICTWA''
   • telefon (o17) 225 42 61
   • e-mail: ukisala@polmoslancut.com.pl
     
  4. Informujemy także, że w przypadku grup obcojęzycznych organizatorzy we własnym zakresie powinni zadbać o tłumaczy językowych.
  5. Forma płatności będzie ustalona po ujęciu grupy w grafiku.
  6. W dniu zwiedzania osoba odpowiedzialna za grupę otrzyma stosowną fakturę VAT lub zostanie ona Państwu przesłana w terminie 5 dni od dnia zwiedzania Muzeum.
  7. W związku z faktem, iż Fabryka nasza jest zakładem zamkniętym, a Muzeum znajduje się na terenie Fabryki prosimy o podporządkowanie się następującym zasadom zwiedzania Muzeum:
   • każda grupa przyjeżdżająca do Muzeum powinna mieć wyznaczonego kierownika grupy
   • kierownik grupy odpowiada za prawidłowe zachowanie się członków grupy podczas zwiedzania
   • większe bagaże podróżne prosimy pozostawić w miejscach pobytu lub transportu
   • istnieje możliwość pozostawienia bagażu lub rzeczy wartościowych w depozycie znajdującym na bramie zakładu
   • na terenie Fabryki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i fotografowania obiektów przemysłowych
   • UWAGA! istnieje całkowity zakaz wnoszenia na teren Fabryki wyrobów alkoholowych

    

  Na terenie Fabryki nie prowadzi się sprzedaży napojów alkoholowych. Umożliwiamy jednak Państwu zakupy naszych produktów w Sklepach Patronackich:

  Łańcut , ul. Kolejowa 1 (przy wejściu do Fabryki)

  http://rosolissklep.pl/

  Zapraszamy !!!!


designed by
W.P


hosted by
Kapitał Plus- Wszelkie prawa zastrzezone. © POLMOS ŁAŃCUT SA 2002 -